Tentang Kami

Sektor kelautan memainkan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik di masa kini maupun masa akan datang. Sebagaimana yang telah diramalkan oleh para ahli sebelumnya, pada milenium ketiga ini sektor kelautan termasuk dari salah satu dari lima bidang utama selain energi, bioteknologi, komputer dan ruang angkasa yang akan turut mempengaruhi peradaban manusia.

 
Selamat Datang di Kampus Biru!